Komunikaty - Ogłoszenie o zbednych składnikach majątku ruchomego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie.

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego.

Pismo o nieodpłatnym przekazaniu.